Ängjärns­udden

ÖLANDS ÖSTLIGASTE PUNKT
Udde på nordöstra Öland. Här slutar Bödabukten i norr. Det är en svåtillgänglig pärla som är värd den skumpiga färden på grusvägen som leder till udden. 

BADPLATS
Sand och sten. Erbjuder vågsurfing under hösten.

FÅGELLOKAL
Bödabukten är en bra fågellokal vintertid för lommar, alkor och dykänder. Ängjärnsudden är en av de platser som är värda att besöka i syfte att se dessa fåglar.

Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb