Bödabukten

Vid Bödabukten finns kilometerlånga sandstränder. Den sträcker sig från Böda till Ångjärnsudden. Ölands östra kust är flack och en nordgående havsström parallell med stranden för ständigt in ny sand. Kusten är en depositionskust, d v s här deponeras sandmaterial till skillnad från erosionskusten där material nöts bort från stränderna. Området är ungt, d v s har nyligen blivit land. För 5 000 år sedan var här havsbotten.

Ett rev syns 50 meter ut från stranden. Landhöjningen är liten, 1 mm/år, och stranden flyttar sig hela tiden ut i havet. Närmast vattenlinjen utgörs stranden av en jämn sandremsa, som höjer sig några decimeter över medelvattennivån. I sin nedre del bearbetas stranden ständigt av havet.

Ibland kastar vattnet upp sand i låga bankar och ibland för havet ut sanden. När sanden får tillfälle att torka, tas den omhand av vinden och förs vid lämplig vindriktning in över det innanför liggande området. Denna rörliga sand benäms flygsand. Flygsanden kan föras ut över t.ex åkrar men bildar ofta dyner.

Vid Bödabukten finns fina badstränder som Fagerrör, Homrevet och Lyckesand.

Källa: En liten geologisk guide till upplevelser på Öland, Föreningen Ölandsguiderna

Inne i bukten fanns en gammal hamn, Skeppstä ("Båt-platsen"). En del av ett vikingaskepp har hittats på platsen, vilket tyder på att Skeppstä kan ha varit en större hamn.

Källa: Att upptäcka Böda - en annorlunda socken (sockenbok)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb