Albrunna klint

Vid Albrunna finns en mindre, 3-4 m hög klint från mellankambrium (500-550 miljoner år sedan) nere vid stranden. Materialet i skärningen består av en blandning gröngrå lerskiffer och brungrå mosten. I mostenen finns svavelkis utfällt i form av äggstora bollar. Här finns intressanta fossil av släktet Paradoxides. På kapperstenen i närheten av klinten växer bl a strandkål.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO