Alböke kyrka

Alböke kyrka byggdes 1859-1861. Kyrkan är, ovanligt nog, orienterad med koret mot norr eftersom den byggdes vid den medeltida klövsadelskyrkans nordsida. Grundmurarna ligger kvar under markytan. Delar av en kolonn och flera inventarier är också minnen av den gamla kyrkan.

Triumfkrucifixet på östra långväggen är från tidigt 1300-talet. På västra långväggen finns en madonnabild med Jesusbarnet snidad i Nordtyskland vid mitten av 1400-talet. Dopfunten är utformad på Gotland i början av 1200-talet. Tre ljuskronor i taket inköptes på 1700-talet.

Källa: Ragnhild Boström och Ernst Lundkvist

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas tillkomst och utveckling.

På utsidan av kyrkan finns en runsten.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb