Vandra över Stora alvaret

Ett antal vandringsleder över Stora alvaret från Karlevi till Penåsa. Det är sammanlagt ca 3,5 mil vandringsled över alvarmark där man passerar det mesta sevärt i dessa trakter.

Under några år har Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i samarbete med markägare gjort i ordning en vandringsled över Stora alvaret från Karlevi till Penåsa. Det är sammanlagt ca 3,5 mil vandringsled över alvarmark där man passerar det mesta sevärt i dessa trakter. Man vandrar ostört med stora utblickar inte helt olikt fjällterräng, dock utan dess stora nivåskillnader. Här är det platt men ibland stiger och sjunker terrängen lite här ute också. Det är lättgånget men ibland kan det vara blött beroende på väder och årstid.

Stora alvarleden slutar vid Stenåsavägen och för att fortsätta söderut till Penåsa går man vidare Örnkulleleden, Gösslundaleden och Gösslunda-Tingstads flisor-Penåsa. Här redovisas hela sträckan från Karlevi till Penåsa.

Här kan du se en karta över alla leder från Karlevi till Penåsa:

Går man i maj är det orkidéerna som förekommer i mängd på torrängarna. I slutet av maj och början av juni är blomningen av ölandssolvända riklig.

Ölandssolvända. Foto Stefan Svenaeus 2013

Ölandssolvända

På sommaren kan det bli torrt och knastrigt och då kan savannen/stäppen kännas nära till hands. Vintertid kan man känna antydan av Sibirien. Det finns geologiska fenomen att ge akt på och gravrösen från bronsålder/järnålder finns ett antal. En liten hög hopsamlade kalkstensblock kan säkerligen vara resterna av en fårvaktarkoja från gamla tider. Här ute råder en rogivande tystnad; man hör bara vinden och lärkor. Ibland kan man höra det ödsliga lätet från ljungpiparen som bevakar dig från en liten tuva.

Ljungpipare. Foto Stefan Svenaeus 2015

Ljungpipare

Vandringsleden är försedd med små stenrösen så den är lätt att hitta. Den är indelad i etapper.

Stora alvarleden

Om man börjar från norr så gör man det i Karlevi. Där börjar Stora alvarleden. Du går genom Södra Karlevi naturreservat, över mittmuren, vidare ner till Frösslunda och sedan till vägen mellan Resmo och Stenåsa. Den här etappen är 13 km. Här finns en karta över första etappen (gul lilnje). Under vandringen passerar du bl a Präströr och Frösslunda källarbacke

Präströr. Foto Stefan Svenaeus 2015

Präströr

Örnkulleleden

Om du fortsätter över vägen mellan Resmo och Stenåsa börjar nästa etapp Örnkulleleden (5 km, karta över etapp två, röd linje). Här möter efter några hundra meter Kritmossen på höger hand och en gammal dammbyggnad som du går på söderut. Efter en liten björkdunge öppnar sig vyerna igen över alvaret. Här möter du Örnkullen som, trots att den inte är så hög, ger en fin utblick över alvaret. Sedan fortsätter du söderut över ett alvar utan mycket buskar. Här finns flera gamla fårvaktarkojor. Så småningom ska du komma fram till Gösslunda och tvärvägen mellan Bårby och Alby. Där slutar denna etapp.

Gammal raserad fårvaktarkoja. Foto: Stefan Svenaeus 2014

Gammal raserad fårvaktarkoja

Gösslundaleden

Men innan dess möter du en vandringsled som kallas Gösslundaleden. Det är en slinga (7 km) som utgår från Gösslunda och kommer tillbaka till Gösslunda; bra om du vill parkera på ett ställe utan logistikproblem. Har du börjat uppe vid Örnkullen kan du nu välja att gå Gösslundaleden antingen medsols eller motsols för att komma till din slutstation, Gösslunda-parkeringen.

Gösslunda-Tingstad flisor-Penås

Nu kommer sista etappen Gösslunda-Penås (8,5 km, karta över etapp tre, blå linje). Du ska gå från Gösslunda till Penåsa förbi bl a Tingstad flisor. En spännande plats där mycket har hänt i gamla tider, men som nu ligger öde förutom när vandraren drar förbi. Många gamla alvarvägar sammanstrålar här. Platsen nämns första gången i en handling från 1393. De resta hällarna står på ett gravfält där det finns lämningar från både bronsåldern och järnåldern. Bland annat finns flera stora gravrösen från bronsåldern i närheten. Enligt folktraditionen samlades människor från byarna runt omkring för att avgöra gemensamma ärenden, lösa tvister och avkunna domar. Här kan du stanna en stund och avnjuta stämningen och ta ett välförtjänt fika.

Tingstad flisor Foto: Stefan Svenaeus

Tingstad flisor

Sedan fortsätter du till Penåsa. När du är framme där du tillryggalagt 3,5 mil över Stora alvaret om du började i Karlevi. Grattis!

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO