Sjöbackenkvarnen

Ölands vackrast belägna kvarn finns på Sjöbacken i Mörbylånga, en mycket ovanlig placering för en väderkvarn. Med fröken Maria von Sydow som initiativtagare inköptes kvarnen från Frösslunda år 1925. Den ställdes på Sjöbacken i köpingen och skänktes av Agnar Meurling till köpingen. År 1978 överlämnades kvarnen till hembygdsföreningen.

Kvarnen är sannolikt ihopsatt helt eller delvis av återanvända kvarndelar tidigast sommaren 1791. Sommaren 2010 försågs kvarnen med nya vingar. Även en del ruttet trä på taket och på sidorna byttes ut, taket tjärades och sidorna målades om. Sommaren 2016 förstärktes underredet. I december 2017 försågs kvarnen med fasadbelysning. Hösten 2019 byttes hela fasaden ut. Nu täcks hela kvarnen med nytt trä målat med Falu rödfärg. Hösten 2020 byttes hela taket ut.

Källa: Mörbylånga hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO