Näsby tullkvarn

Näsby tullkvarn flyttades från Gräsgård till Näsby på 1820-talet. Den siste mjölnare hette Johan Nilsson. 1951 köpte Ås hembygdsförening kvarnen. Den är en av de största stubbkvarnarna på Öland. En tullkvarn tog emot säd för malning mot en avgift, en tull, oftast i natura.

Näsby tullkvarn är den enda kvarn som återstår i Ås socken efter 1920-talet, då övriga revs. Innan dess hade det, förutom tullkvarnen, funnits 18 gårdskvarnar, d v s nästan en på varje gård.

Väderkvarnen står på fastigheten NÄSBY 2:30.

Källa: Ås hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO