Mörbylånga sockerbruk

Detta är vad som återstår av Mörbylånga Sockerbruk som var i drift här mellan åren 1908 och 1992. Kvar finns också några dammar där man renade avloppsvattnet från fabriken. Flertalet av fabriksbyggnaderna har rivits. Sockerbruket hade stor betydelse för Öland och jordbruksnäringen. Sockerbruket var också viktigt för tillkomsten av Ölands järnväg som byggdes samtidigt med sockerbruket. Under de årliga sockerkampanjerna drogs långa tågset med betvagnar över Stora Alvaret.

Vid sekelskiftet 1900 var Öland en stor producent av sockerbetor men hade inget bruk som kunde förädla dem. Man fraktade betorna till Karlshamns sockerbruk. Det nya brukets plats valdes både av geografiska och ekonomiska skäl. Sockerbetorna levererades till Mörbylånga hamn över sundet och järnvägen användes för olika frakter. Betorna kom från Småland, Öland och Blekinge samt även från Gotland som levererade betor i 10 års tid. Säsongen för betorna var mellan september och fram till jul. Då jobbade man treskift hela veckan.

Det som tidigare var lågprishotellet i Mörbylånga byggdes i slutet av 1920-talet som bostäder för arbetarna på sockerbruket då bruksområdet hade drabbats av en brand och den gamla kasernen hade brunnit ned. 

Källa: Mörbylånga kommuns industriarv, Lotta Lamke, Industriarvsprojektet, rapport 2007, Kalmar läns museum

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO