Örter (utom orkidéer)

Klipplök

Vetenskapligt namn: Allium lineare

Förekomst: Sällsynt

Klipplök är mycket sällsynt och finns i Sverige endast på Öland där den växer i kalksprickor på Stora Alvaret. Första fynduppgift från Öland är 1976.

Klipplöken har sin huvudutbredning i Asien. Enstaka växtplatser finns i kontinentala Europa.

Klipplöken är i Sverige starkt hotad. Den är fridlyst.

Artnamnet lineare kommer av latinets linea (tråd, linje) och betyder smal, jämnbred. Släktnamnet Allium användes som namn på vitlök redan av Plautus (död 184 f. Kr.).

Klipplök hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO