Örter (utom orkidéer)

Fältvedel

Vetenskapligt namn: Oxytropis campestris

Förekomst: Tämligen allmän

Växer på öppen, torr, kalkhaltig sand- eller grusmark, hällmarker, torrängar, åsar.

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO