Gräs-halvgräs-tågväxter

Skogskorn

Vetenskapligt namn: Hordelymus europaeus

Förekomst: Mindre allmän

Skogskorn är mycket sällsynt i Sverige och förekommer i några få landskap från Skåne till Gästrikland, huvudsakligen i kusttrakterna.

Arten växer på mullrik jord i skuggiga lundar på mellersta Öland. I Böda finns den i ängstallskogar. I Halltorps hage finns den även i avenbokskog. Den blommar under högsommaren.

Lämpligt besöksobjekt: Halltorps hage.

Här kan du se utbredningen på Öland i en karta från Artportalen.

Tyngdpunkten i den europeiska utbredningen ligger i sydöstra Europas lövskogar.

Skogskorn är klassad som sårbar i Sverige.

ARTFAKTA

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO