Gräs och halvgräs

Axag

Vetenskapligt namn: Schoenus ferrugineus

Förekomst: Mindre allmän

Axag är ett lågväxt halvgräs med smal, svartaktig axsamling. Den växer i mycket täta tuvor som är omgivna av en krans av vissna fjolårsblad. Den växer enbart i kalkrika våtmarker, så kallade extremrikkärr.

Artnamnet ferrugineus är latinets ord för rostfärgad. Släktnamnet Schoenus kommer av grekiskans skhoinos, ett namn på ett halvgräs hos Homeros (800 f. Kr.).

ARTFAKTA

Axag hittar du på följande platser:

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb