Ventlinge strand

Fågellokal

Här kan man gå utmed stranden och titta på såväl rastare i buskage och dungar som fåglar vid stranden. På åkrarna öster om skogsdungarna finns på höstarna ibland större tättingflockar. När det blåser kan nyanlända fåglar finnas i mängd i buskar, i träd och på stranden.

Här kan du se andra bra fågellokaler i Ventlinge socken:

Källa: Fågellokaler på Öland (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb