Ventlinge kyrka

Ventlinge torn och långhus byggdes i två etapper under 1100-talet och ca 1200. Östra delen byggdes 1812. Tornet är ett typiskt försvarstorn med flera välvda rum och murtrappor. Rakt över murtrappans ingång i vapenhuset mynnar ett kastschakt som går rakt upp genom muren. Man kunde alltså stå i tornets första våning och kasta sten på ovälkomna besökare. På norra långhusväggen finns en kalkmålning från 1400-talet. Ett kyrkskepp finns i kyrkan. Poeten Anna Rydstedt ligger begravd på kyrkogården. Vid kyrkogården börjar en litterär stig till minne av Anna Rydstedt.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb