Ventlinge kyrka

Ventlinge torn och långhus byggdes i två etapper under 1100-talet och ca 1200. Östra delen byggdes 1812. Tornet är ett typiskt försvarstorn med flera välvda rum och murtrappor. Rakt över murtrappans ingång i vapenhuset mynnar ett kastschakt som går rakt upp genom muren. Man kunde alltså stå i tornets första våning och kasta sten på ovälkomna besökare. På norra långhusväggen finns en kalkmålning från 1400-talet. Ett kyrkskepp finns i kyrkan. Poeten Anna Rydstedt ligger begravd på kyrkogården. Vid kyrkogården börjar en litterär stig till minne av Anna Rydstedt.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor.

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb