Västerstadsviken

Fågellokal

Denna loklal sammanfaller delvis med Eckelsudde, vilket är den udde som skjuter ut i höjd med Nedre Västerstad. Vid Eckelsudde finns ett säl- och fågelskyddsområde. Innanför udden finns Västerstadsviken. Om man från den nedre vägen mellan Kastlösa och Degerhamn tar av västerut på en mindre väg som går ner till havet och en badplats har man en här en bra parkering. Från parkeringen kan man gå något hundratal meter norrut och få bra utblick över viken, särskilt på morgonen-förmiddagen. Här finns också en plattform som gör att man kommer upp något och får ännu bättre sikt. Viken är mest känd som en rastlokal för vadare och änder under sträcktid.  Ett stort antal våtmarksarter häckar, bl a snatterand, skärfläcka och småtärna. Under höst och vår kan stora mängder rastande vadare ses i viken. Att se ett tjugotal vadararter och tre-fyra arter tärnor är inte ovanligt. Myrsnäppa och smalnäbbad simsnäppa förekommer regelbundet.

Källa: Fågellokaler på Öland. Ölands Ornitologiska Förening

Här kan du se en artlista över de fåglar som setts vid Västerstadsviken den senaste veckan (Artportalen).

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO