Triberga läge

Fågellokal

Triberga läge är främst känt som en bra sträcklokal på hösten. Den är även attraktiv för rastande tättingar. Särskilt under oktober och november kan det löna sig att söka igenom de små talldungar och buskage som finns här. Flera östliga rariteter har sett där.

Bästa obsplatsen för sjöfågelsträck är vid den ensamma sjöboden på Norra ören, som ligger strax norr om sjöbodarna. 

I juli börjar höststräcket med gravänder, sjöorrar, tärnor och vadare. Ett besök kvällstid medför fint medljus. Under hela hösten domineras sträcket av andfåglar och gäss, antalsmässigt mest i september till mitten av november. Sträcket inleds med prutgäss, bläsänder och sjöorrar. Sedan kommer vitkindade gäss, lommar, änder, måsar och doppingar. 

Gravänder Foto: Stefan Svenaeus

Gravänder

Under oktober domineras sträcket av dykänder med tiotusentals ejdrar, många smålommar, gråhakedoppningar, bergänder och dvärgmåsar. Vissa år kan sträcket pågå in i december.

Sträcket är som bäst när det blåser frisk eller hård sydvästlig vind. 

Här sträcker också labbar. I augusti och september passerar enstaka fjällabbar. Vissa år sträcker bredstjärtade labbar i oktober och november. Kustlabbar kan ses under större delen av hösten. Enstaka storlabb har också setts. Vitnäbbad islom är nästan årlig liksom praktejder.

Rariteter som setts här är fjällgås, rödhalsad gås, prärielöpare, brednäbbad simsnäppa, sibirisk lundsångare, bergstajgasångare, brunsångare, citronärla, tajgablåstjärt och nunnestenskvätta.

Vägen ner till Triberga läge är privat, varför du får gå eller cykla dit ner (2 km).

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb