Prästhaget

Ett vackert strövområde vid Ölands Skogsby. Här finns gamla stora ekar, en del hassel och på våren en stor mängd vårblommor som blå-, gul- och vitsippor. Parkera vid kyrkan och gå några hundra meter västerut. Detta är en rest av en ädellövskog som fanns på Linnés tid nedanför landborgen mellan Borgholm och söder om Mörbylånga.

Här finns två vindskydd med grillplatser och bänkar. 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb