Torrör

Ett röse som är 11 meter i diameter och 1,7 meter högt med en kallmurad kantkedja av kalksten i tre skift. Det undersöktes 1967 och restaurerades därefter. Röset innehöll minst två begravningar, en brandgrav och en skelettgrav. Tillsammans med brandgravens brända ben låg flera brandskadade bronsföremål och skärvor av två lerkärl. Brandgraven var en mansgrav från 400-talet e.Kr. Skelettgraven var delvis förstörd, men innehöll gravgåvor i form av en fragmentarisk järnkniv, en sländtrissa av sten och sex pärlor. Den tolkades som en kvinnograv från folkvandringstid-vikingatid (400-1050 e.Kr.).

Torrör kan besökas under en vandring enligt detta Vandringstips

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb