Tornhuset i Kvistorp

Manbyggnaden vid södra gården i Kvistorp har ett specielt utseende. Den har en stor, tornprydd framsida med en baldakin över ingången. Huset uppfördes av hemmansägaren Martin Persson 1916. När hans hustru Ada dog 1931 tillverkade han en gravsten som var en exakt kopia av huset. Gravstenen gjöts först i betong. Den står i en lund nära huset. Men för att stenen säkert skulle vara beständig så gjorde Martin en ny sten i granit. Den senare finns nu på familjens gravplats på Långlöts kyrkogård.

Källa: Långlöts hembygdsbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb