Torngårdskvarnen

Kvarnen är byggd 1845 i Jordsläta by, Gärdslösa socken. Den köptes 1917 av mjölnaren Nils Nilsson. Kvarnen flyttades 1917 på järnväg till Torngårds järnvägsstation och återuppfördes därefter på den plats där den nu står. Nils Nilsson bodde i det lilla röda huset strax norr om kvarnen. Möllarbostaden flyttade Nils från Seby i Segerstad samtidigt som kvarnen åetruppfördes. I mitten av 1930-talet övertogs kvarnen av Nils Nilssons son, Gustav Nilsson, som drev kvarnen fram till 1952. Kvarnen såldes i mitten av 1950-talet och skulle flyttas till Berga Udd utanför Kalmar, men detta förhindrades av antikvarien Manne Hofrén som för 1 000 kronor köpte kvarnen och därefter skänkte den till Gräsgårds hembygdsförening. 

Kvarnen är inte bara Gräsgårds socknens största väderkvarn utan även en av Ölands största stubbkvarnar.

Källa: Gräsgårds hembygdsförening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb