Sunes kors

Stenkorset står strax söder om Övra Sandby några meter väster om den gamla landsvägen, som här gjorde en sväng österut för att passera genom byn Övra Sandby (nya vägen, som saknas på flygbilder från 1960, går utanför byn). Korset stod tidigare i en tallskog som nu är nerhuggen. Korset är 1,8 m högt och hugget i kalksten. 

Namnet Sune har tidigare skymtat i korsmitten. Enligt traditionen har korset på 1300- eller 1400-talet blivit rest över prästen Sune, som omkommit under en snöstorm.

Källa: Ragnhild Boström, Bredsättra sockenbok

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb