Strandskogen

Fågellokal

Längs västra kusten norr om Ölandsbron sträcker sig en strandskog dominerad av gran och med ett stort inslag av lövträd, främst ung ek. Intill brofästet och norr därom finns sumpskogsartade miljöer. Utanför strandskogen finns grunda vikar i vilka vassbälten breder ut sig. Några igenväxta öar finns utanför vassbältet.

I barrblandskogen finns några fåglar som är ovanliga för ölänningen men vardagsmat för fastlandsskådaren, som knipa, storskrake, mindre hackspett, svartmes och mindre korsnäbb. I vassarna häckar brun kärrhök och ibland skäggmes. I strandzonen mellan vassarna och strandskogen kan rosenfink höras.

Svartmes Foto: Stefan Svenaeus 2021

Svartmes

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb