Station Linné

Station Linné erbjuder naturguidningar, kurser, naturskola för barn samt boende. Samtidigt är det ett regionalt besökscentrum till sydöstra Sveriges natur och till världsarvet södra Ölands odlingslandskap i synnerhet, och en internationellt arbetande forskningsstation som producerar vetenskapliga resultat i världsklass!

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb