Station Linné

Station Linné erbjuder naturguidningar, kurser, naturskola för barn samt boende. Samtidigt är det ett regionalt besökscentrum till sydöstra Sveriges natur och till världsarvet södra Ölands odlingslandskap i synnerhet, och en internationellt arbetande forskningsstation som producerar vetenskapliga resultat i världsklass!

Här finns också ett STF-vandarhem samt ett café.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb