Sote hög

Ett stort gravröse vid den norra infarten till Köpingsvik. Det ligger högt med utsikt över hela Köpingsbukten. Röset har från början troligen varit 60 m diameter, men har blivit skadat vid vägbygge. Nu återstår endast den östra hälften.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb