Sockerbruksparken - Bruksvallen

Efter det nedlagda Mörbylånga sockerbruk finns ett antal dammar som blivit till en bra fågellokal. Dammarna fungerade under sockerbrukets drift som reningsdammar för utgående avloppsvatten. 

Sockerbruket behövde deponera stora jordmassor från tillverkningen, vilket idag är vallar där man få bra utsikt över området. Här finns fikabord, rastplats, grillplats och runt området finns en Brukspromenad. Lite österut finns ett motionsspår och ett utegym.

Fågellokal

I dammarna häckar sothöna, gråhakedopping, smådopping, vigg, rörhöna och vattenrall. I snåren sjunger kärrsångare under sen vår. Även rörsångare, steglits och hämpling häckar här. 

Hämpling Foto: Stefan Svenaeus

Hämpling

Uppe på vallarna finns strövstigar för att ta sig runt i området. Där finns också ett fågeltorn. Växtligheten är mycket tät av fläderbuskar som prducerar mycket bär på hösten och innehåller ett rikt insektsliv.

Hösten bjuder på flyttande trastar och sångare som kalasar på fläderbär. Svarthättor, trädgårdssångare och andra sångare är då vanliga.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO