Skulpturen PASSAGE

Skulpturen PASSAGE av Kåre Holgersson, Bergkvara, en av tre skulpturer på Skulpturleden på den gamla banvallen efter f d Ölands järnväg. Parkera vid parkeringsplatsen vid gamla stationen i Skärlöv och gå banvallen söderut.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb