Skjutbanedungen i Gräsgård

En av få dungar på södöstra Ölands sjömarker. Ner mot stranden är det en artrik blomsterprakt i betesmarken.

 

Fågellokal

Detta är en ganska gles blandskogsdunge som om höstarna kan innehålla en del tättingar, men även på våren kan ett besök vara givande. I april är dungen ett bra tillhåll för rastande trastar och i maj lockar de blommande slånbuskarna mitt i dungen till sig Sylvia-sångare. 

Den forna skjutbanan finns inte längre kvar

Du kan gå till dungen antingen i söder längs Råbäcken eller i norr efter en brukningsväg. Möjlighet att ställa bilen finns strax väster om vid Råbäcks-bron och vid parkeringsficka norr om dungen. Tänk på att inte blockera brukningsvägar.

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb