Sjöåsen

Fågellokal

Sjöåsen som fågellokal har uppmärksammats på senare år tack vare förekomsten av på hösten rastande östliga, sällsynta arter, som man kan hitta i en större talldunge med omgivande lövträd och buskar.

Rödhake Foto: Stefan Svenaeus

Rödhake

Här har observerats brandkronad kungsfågel, tajgasångare, bergstajgasångare och videsångare. 

Strandängarna har också en fin fågelfauna.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb