Segerstads kyrka

Segerstads kyrka byggdes 1839. Det är en salkyrka av sedvanlig sort med torn i väster. Under golvet ligger grundmurarna till en liten östtornskyrka byggd på 1100-talet. Dess valv bars upp av en rundpelare av finhuggen, gotländsk sandsten, vars kapitäl nu ligger under dopfunten, medan delar av skaftet, jämte dopfuntens skaft, ingår i sockeln till solvisaren ute på kyrkogården. En landskapsmålning av "solmålaren" Per Ekström pryder kyrkan. Han var nämligen född i socknen och familjegraven finns på kyrkogården. Dopfunten är huggen i gotländsk kalksten och dateras till 1200-talet. Korstolarna är snidade av Johan August Gustafsson (JAGS) och skänkta 1916 till kyrkan av honom. Han var en orginell träsmidare från trakten. Hans träskulpturer visas i J.A.G.S. museum, norr om kyrkan.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb