Segerstads kyrka

Segerstads kyrka byggdes 1839. Det är en salkyrka av sedvanlig sort med torn i väster. Under golvet ligger grundmurarna till en liten östtornskyrka byggd på 1100-talet. Dess valv bars upp av en rundpelare av finhuggen, gotländsk sandsten, vars kapitäl nu ligger under dopfunten, medan delar av skaftet, jämte dopfuntens skaft, ingår i sockeln till solvisaren ute på kyrkogården. En landskapsmålning av "solmålaren" Per Ekström pryder kyrkan. Han var nämligen född i socknen och familjegraven finns på kyrkogården. Dopfunten är huggen i gotländsk kalksten och dateras till 1200-talet. Korstolarna är snidade av Johan August Gustafsson (JAGS) och skänkta 1916 till kyrkan av honom. Han var en orginell träsmidare från trakten. Hans träskulpturer visas i J.A.G.S. museum, norr om kyrkan.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Här kan du kan läsa mer om de öländska kyrkornas och kapellens tillkomst och utveckling.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb