Runsten vid Skedemosse

En dag 1989 när Elna-Brith af Wahlberg, ägare till Skedemosse, låg på knä och rensade kirskål vid mangårdsbyggnadens norra gavel blev hon mycket förvånad då hon under växterna hittade en runsten delvis dold i jorden. Där hade den legat i många år och väntat på att bli återfunnen. Elna-Brith kontaktade kulturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Kalmar, som rengjorde stenen. Runstenen hade dokumenterats på Skedemosse 1905 men sedan försvunnit.

Stenen stod sedan vid museets gavel fram till 2021 då den åter rengjordes och flyttades till sin nuvarande plats inne i museet. 

Källa: Skedemosse museum

Enligt Fornsök är runstenen ursprungligen upphittad på Bo Gård i Bredsätra socken och förd till Skedemosse gård under 1800-talets senare del.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO