Pyramiden

Pyramiden kallas ett stenkummel på Segerstads alvar invid en gammal väg. Stenkummlet står på en fornlämning och har förmodligen fungerat som ett "vägmärke" för de som färdats från Segerstad mot västra sidan och vice versa..

Källa: Thorsten Jnasson, Ölands Stora Alvar 2

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO