Präströr

Invid den gamla alvarvägen mellan Karlevi och Frösslunda ligger denna grav från bronsålder/järnålder. Den kallas också stensättning och röse. Enligt Riksantikvarieämbetets fornsök är stensättningen rund med diametern 10 m och 0,5 m hög. Kantkedjan är av två skiftlagda kalkstenshällar. Vid norra kanten står en kalkstenshäll 1,75 m hög, Den ligger på en höjd med fin utsikt över alvaret omkring.

Enligt Ragnar Sjöström i Vickleby sockenbok (1956) är detta en av tre kullar på Karlevi alvar som en gång varit gamla kultplatser. De övriga är Vitrör och Stångerör, som ligger i nämnd ordning norrut från Präströr.

Här ser du en karta över en vandring från Karlevi förbi Stångrör - Vitrör - Präströr och tillbaka till Karlevi.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO