Parboäng strand

Fågellokal

Vid Parboängs badplats finns ett område med frodig ängs- och buskmark, kortbetade strandängar och en anlagd damm som är intressant från fågelsynpunkt. I dammen finns en del änder på vårarna. I vassar och kaveldun finns småfåglar. I buskmarkerna norr och österut är det bra för sångare och småfågel liksom längs stranden där ett litet vassbälte lockar Acrocephalus-arter. Söderut på de kortbetade ängarna eller sand- och stenstranden har man hittat många rariteter under årens lopp. Så småningom kommer man till Karl X Gustafs mur.

I maj finns många Sylvia-sångare i snåren vid stranden och på åkern nedanför Parboängs gård hittar man sten- och buskskvättor. Sommartid kan man komma nära rastande vadare vid tångbältena. Under hösten kan man med fördel gå i buskmarkerna för att se höstflyttande sångare och törnskator. Vintertid har det hänt att man sett vittrut här.

Källa: Ölands Ornitologiska förening

Här kan du se en karta över de bästa fågellokalerna i Ventlinge socken enligt Ölands Ornitologiska förening:

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb