Össbyskogen

Fågellokal

Detta är en blandlövskog med inslag av gran och tall som är fågelrik, särskilt de norra delarna där det finns inägor och en varierad biotop på gränsen till alvaret. Utmed skogen rinner ett djupt dike som kan hysa en del tättingar vår som höst. Längs med skogen i öster löper den gamla järnvägsbanvallen. Mest spännande är Össbyskogen på hösten i samband med vissa väderbetingelser då massor av sträckande tättingar rastar här.

Parkering kan ske vid väderkvarnarna ca 500 m norr om dungen.

I denna karta kan du se bra fågellokaler i Gräsgårds socken

Källa: Ölands Ornitologiska Förenin

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb