Örnkullsbacken

På alvaret strax öster om Bredinge finns flera fornlämningar i form av stensättningar som är övertorvade, d v s stenarna är mestadels  täckta av jord så att små kullar bildas i det annars flacka landskapet. En av kullarna kallas Örnkullsbacken, som är 28 m i diameter.

 

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Tillgängligt

Allt på Öland 2021. Utvecklad av Tegelwebb