Ölands Folkhögskola

Berättelsen om Ölands folkhögskola börjar 1905. Då beslöt Kalmar läns södra landsting att en folkhögskola skulle upprättas på Öland. Ett avgörande skäl till att starta en folkhögskola på Öland var den stora utvandringen till Amerika. Det behövdes en utveckling av det öländska jordbruket för att få ungdomarna att stanna. Dessutom var studier i demokrati och mötesteknik ett viktigt inslag, som en förberedelse för bondpojkarna att kunna göra insatser inom politiken.

Hösten 1906 kunde Ölands Folkhögskola börja sin första kurs i provisoriska lokaler i Isgärde. Till kursen antogs 25 manliga studerande, alla från Öland. Kurserna för kvinnor var förlagda till sommarmånaderna. Så var det ända fram till 1926 då man för första gången antog män och kvinnor till samma kurs.

Att skolan hamnade i Skogsby kan vi tacka apotekar-dottern Märta Strömstedt för. Hon testamenterade hemmanet Skogsby 1:3 till landstinget 1907 under förutsättning att folkhögskolan byggdes där. Så blev det och redan 1909 invigdes den nya byggnaden. Bygdens folk slöt upp kring sin skola som blev ett kulturcentrum på södra Öland.

1971 hade man för första gången en kurs i ämnet grafisk konst, fröet till det som så småningom kom att utvecklas till de estetiska kurserna och som sedan 90-talet varit en av skolans tunga profiler. Så småningom har de särskilda kurserna utökats med skrivarkurser, musikteater och dokumentär film. Under åren har också skolans hushållskurser utvecklats till kursen Hälsa och livskvalitet för att bättre svara mot det ansvar det innebär att vara en landstingsskola. En profil som nu växer sig tydligare i och med att samarbetet med landstinget utvecklas.

Konstens hus har givit Ölands Folkhögskola, Öland och Landstinget i Kalmar län oanade utvecklingsmöjligheter och svarar väl mot visionen att: ”Landstinget i Kalmar län ska vara ett landsting i framkant när det gäller lärande, utbildning och hälsa. Landstingets folkhögskolor ska vara en folkbildningsarena och kulturell mötesplats samt en regional utvecklingskraft där människor från länet och hela Sverige kommer för att ta del av vår höga kompetens och möjligheten att utvecklas i god lärandemiljö.

Källa: Ölands Folkhögskola, hemsidan

På skolan finns skulpturen Flicka med fågel av Arvid Källström.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb