Ölanda flygfält

Flygfält

Ett litet flygfält på norra Öland som drivs ideellt av Ölanda Flyg och Motorsällskap.

 

Fågellokal

Bäst utbyte ger platsen under vår och sensommar. April och maj är bästa tiden för rovfågelspaning. Rovfåglarna vänder när de ser havet i norr. Under vår- och höstflyttning kan många rovfåglar samlas här. Ormvråk, bivråk, sparvhök, duvhök och brun kärrhök hör till de vanligaste, men tillfälligt har stäpphök, ormörn, större skrikörn, brunglada och aftonfalk setts.

I alvarområdet kring flygfältet häckar större strandpipare, flera par törnskata och höksångare.

Höksångare Foto: Stefan Svenaeus

Höksångare

 

Källa: Ölands fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb