Odensrör

Odensrör är en stensättning (grav) på alvaret sydost om Lenstad från bronsålder/järnålder. Stensättningen är röjd från buskar 2016 och syns nu tydligt. Den är 14 m i diameter och 0,7 m hög. Den har en kantkedja av stenar. Den ligger på en liten höjd i kanten av alvarmarken. Intill finns en uppallad kalkhäll och lite längre bort en stor rest sten som lutar något. Det är svårt att ta sig hit. Det finns flera vägar att gå men alla har sina svårigheter, som t ex våta marker. Man kan i vilket fall utgå från Lenstad.

Källa: Fornsök (Riksantikvarieämbetet)

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2023. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO