Nynäs - Mörbyudd

Nynäs är en liten halvö som sticker ut i Östersjön på östra sidan av mellersta Öland. Yttersta spetsen av halvön kallas Mörbyudd.

Sjöbodar

Här finns två grupper sjöbodar, varav några är äldre, välbevarade med stråtak.

Fågellokal

Vid den södra viken har du bra möjligheter att komma nära vadare, tärnor och änder. Vid den norra delen finns ett sumpigare område som drar till sig beckasiner, grönbenor och piplärkor. Bäst är det vår och höst när flyttfåglar, främst vadare, stannar och rastar.

Här kan du se de bästa fågellokalerna i Löts socken:

Källa: Ölands Ornitologiska Förening

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb