Norra Möckleby kyrka

Norra Möckleby kyrka består av ett försvarstorn från 1100-talets senare år med en portal från ca 1240 (Håkan Tanna eller hans krets) och en salkyrka med sakristia från 1824. Under kyrkans golv ligger resterna av den medeltida klövsadelskyrkans grundmurar. En avbildning av denna, utförd 1816, hänger i sakristian.

Källa: Ragnhild Boström, Ölands kyrkor

Dopfunten är i röd öländsk kalksten med skål från 1650.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb