Möckelbrunnen

En uppdämd källa på alvaret, delvis inom Solberga naturreservat, på gränsen mellan Gräsgårds och Segerstads socknar. Den ligger väster om Träby by och fungerar som vattenhål för betesdjur. 

Källan ligger vid en flera mil lång bergrundsrygg från Södra Bårby i norr till Ölands södra udde i söder. Parallellt med ryggen löper en sedimentfylld spricka som troligen är starkt vattenförande.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb