Mätpunkt i Smedby

Stenpelarna i Smedby användes vid inmätning av triangelpunkter för kartläggning av Sverige.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb