Liten stenvalvsbro vid Strandtorp

Liten stenvalvsbro vid Strandtorp över Pelnabrobäcken strax innan utloppet i Östersjön.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb