Liten stenvalvsbro vid Frösslunda

En liten fin stenvalvsbro över en tidigare brukningsväg öster om Frösslunda.

Tillgänglighet: Tillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb