Kastlösa kyrka

Omkring 1850 revs Kastlösas lilla klövsadelkyrka från 1100-talet. Den hade bestått av långhus, kor och östtorn och ett västtorn från 1200-talet. Kastlösa nya kyrka uppfördes efter ritningar av Adolf Johan Hawerman år 1855. Byggmästare var Peter Isberg från Glömminge. Den kom att uppföras norr om den gamla kyrkan. Den nya kyrkan består av rektangulärt kyrkorum, indelat i tre skepp, med kor i öster, sakristia i norr och torn i väster. Närmare hundra år efter kyrkans invigning gjordes stora invändiga renoveringar inför jubileet.

En dopfunt med fot i gotländsk sandsten från 1200-talet finns i kyrkan.

På östra väggen finns en stor altarfresk av Waldemar Lorentzon. Ett kyrkskepp finns i kyrkan.

Källa: Svenska Kyrkan

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb