Karl X Gustavs mur

Den 4,5 kilometer långa Karl X Gustavs mur byggdes tvärs över Öland under 1650-talet och skiljer kungsgårdens mark från den övriga kronoallmänningen. Murens syfte var inte att hålla inne kungsgårdens hjortar utan snarare en revirmarkering från kungens sida.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb