Kalvhagens strandängar

Fågellokal

Här finns grunda havsvikar, strandängar och vassbälten. I närheten finns reningsverksdammar. 

Redan i februari anländer de första vårfåglarna: grågäss, sånglärkor, gravänder, tofsvipor m m. Sädesärlor och gulärlor brukar också vara tidiga. Det händer också vid dåligt väder att en mängd vadare rastar på de fuktigare delarna av strandängarna. Myrsnäppa och mosnäppa kan ses i slutet av maj.

Sånglärka Foto: Stefan Svenaeus

Sånglärkorna kommer tidigt

Under eftersommaren är området ett eldorado för vadare. Många rariteter har setts här: amerikansk bläsand, silkeshäger, tuvsnäppa, prärielöpare, dammsnäppa, vitvingad tärna, pungmes och videsparv.

Detta är en lättskådad lokal. Du har fin överblick längs med Slamvägen, vägen ner till reningsverket där det också finns möjlighet att ställa bilen. En promenad norrut längs den kustnära stigen är intressant för att nå den vadarrika viken. Där har man även överblick över holmen Måshål. Reningsverksdammarna når man på en stig som börjar väster om det inhägnade området.

Källa: Ölands Fågellokaler (Ölands Ornitologiska Förening)

Fågellokaler i Mörbylånga socken

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2024. Utvecklad av Tegelwebb Drivs på server från MEBO