Johannesnycklar i Persnäs

Johannesnycklar är tämligen vanligt på Öland, men normalt inte i så stora ansamlingar. På den här platsen finns en liten äng som kan vara fylld med johannesnycklar i början av juni. Ängen, som ligger invid vägkorsningen strax nordväst om Persnäs kyrka, är drygt 100 m lång och några tiotal meter bred,

 

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb