Hyllekärr

En nyanlagd (2017) våtmark i Föra i första hand för att öka fiskreproduktion. Området genomkorsas av Förakanalen som mynnar i Vässby fjärd. Kanalen har försetts med en mindre dämning. Området var tidigare betesmark, men var längre tillbaka våtmark som avvattnades genom ett torrläggningsföretag 1937.

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Svårtillgängligt

Allt på Öland 2022. Utvecklad av Tegelwebb