Holländarkvarnen i Algutsrum

Den enda holländarkvarnen i Algutsrums socken. Vindflöjeln har årtalet 1851. Enligt uppgift ska den vara flyttad från Hossmo söder om Kalmar av en man som hette Andersson. Kvarnen har följt ägarna till gården Porskärr och har även varit utarrenderad som tullkvarn (mjölnaren tar emot säd för malning mot en avgift).

Källa: Algutsrums sockenbok

Gillamarkeringarna sparas endast på alltpaoland.se och delas eller syns inte på något socialt nätverk.
Tillgänglighet: Lättillgängligt

Allt på Öland 2020. Utvecklad av Tegelwebb